Projekt systemowy
Struktura GOPS
Linki do stron
 • tel: 54 2870039
 • gopschrostkowo@pro.onet.pl
 • biuro@gopschrostkowo.pl


Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ChrostkowiePomocna dłoń

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrostkowie jest jednostką organizacyjną gminy i został utworzony na podstawie Zarządzenia nr 2 Naczelnika Gminy Chrostkowo z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia GOPS w Chrostkowie.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Obowiązkiem osób korzystających z pomocy społecznej jest współudział w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.OGŁOSZENIE

Kierownik G minnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrostkowie ogłasza otwarty nabór na stanowisko asystenta rodziny.

--> SZCZEGÓŁY <--

Obejmuje miejscowości
 • Chrostkowo
 • Chrostkowo Nowe
 • Makówiec
 • Kawno
 • Sikórz
 • Lubianki
 • Adamowo
 • Ksawery
 • Gołuchowo
 • Głęboczek
 • Chojno
 • Majdany
 • Nowa Wieś
 • Wildno
 • Janiszewo
 • Stalmierz
Godziny pracy ośrodka
 • Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30